Add Your

il-flag
logo white black

KGC KOSHER

מערכת הכשרות הגדולה בסין, המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל

KGC KOSHER

מערכת הכשרות הגדולה בסין, המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל

KGC KOSHER אודות מערכת הכשרות

מערכת הכשרות KGC KOSHER נוסדה בשנת 2010 על ידי הרב אליהו הכהן רוזנברג רבה הראשי של גואנגזו ודרום סין, כיום אנו מספקים תעודת כשרות למאות חברות מזון ומפעלים הפועלים בסין.

מערכת הכשרות KGC KOSHER הינה מבוססת על פי הנהלים הכי מחמירים, ומיושמים בה כל החומרות לפי כל השיטות ולפי מנהגי כל העדות למהדרין מן המהדרין. אנחנו הולכים בדעה, שכל פסק, המגיע מכל מקום שהוא, מחייב אותנו, וזוהי מערכת העקרונות הבסיסית של ההכשר,  המערכת עובדת עם מיטב הרבנים המשגיחים, מומחים וטכנולוג מזון ומיטב השכלולים הקיימים כיום, וכל זה בכדי לתת את המענה והכשרות ברמה הכי גבוהה ומהודרת.

מערכת הכשרות KGC KOSHER פועלת בשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים ברבנות הראשית ופועלת ומדריכה ע”פ נהלי הרבנות הראשית.

לצורך מתן תעודת כשרות למוצרי מזון תעשייתיים, נבדקים כל הרכיבים ותהליכי הייצור של כל מוצר ומוצר באופן קפדני ע”מ למנוע הכשלת הציבור.

מערכת הכשרות KGC KOSHER עובדת בשיתוף פעולה מלא עם כל גופי הכשרות המובילים בארץ ובעולם אנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרבנות הראשית לישראל, OK ,KLBD, BCK, CRC, בד”ץ העדה החרדית ירושלים, ועוד.

הרב אליהו הכהן רוזנברג רבה הראשי של גואנגזו ורב דרום סין,
הרב בנה את מרכז הקהילה היהודית – חב”ד בגואנגזו הכולל בית כנסת מפואר, מנינים יומיים, שיעורי תורה קבועים, גני ילדים, מועדונים לנוער, מסעדה כשירה מפוארת, מקווה גברים ומקווה נשים כל זה הוקם במטרה לגבש ולחזק את רוח היהדות בקרב היהודים החיים בגואנגזו ובקרב קהילת אנשי העסקים הרבים הפוקדים את האזור, ולחזק את שמירת המסורת היהודית בניכר.

כמו כן הרב הקים את מערכת הכשרות KGC KOSHER העובדת בשיתוף פעולה עם רוב מערכות הכשרות המוכרות בעולם, וכן מנהל מערכת את השחיטה ואחראי על אספקת מוצרים כשרים לקהילות יהודיות רבות ברחבי סין.

הרב שוחט, מוהל, וסופר מוסמך.

תעודת הכשרות

תעודת כשרות מעידה על כשרות המפעל ו\או המוצר הכוללת מספור רץ ובר קוד יחודי הניתן לבדיקה באינטרנט.

מפעל  העומד תחת כשרות KGC ישא תעודת כשרות עם שם המקום, כתובתו,

על התעודה יופיעו המוצרים הכשרים בהשגחתינו.

יש לוודא שהתעודה היא בתוקף והתאריך הנקוב בה לא עבר.

 

דוגמת תעודה

"הפטור על הטבילה"​

הספר טבילת כלים הלכה למעשה הינו מקבץ של הלכות טבילת כלים אשר נכתבו בשפה ברורה וקולחת. כאשר הדגש הוא בנתינת והסברת הטעמים ‘הלכות בטעמיהן’.

הספר מחולק לשני חלקים, כאשר החלק הראשון עוסק בפירוט דיני הלכות טבילה. טעם החיוב, אלו כלים מחויבים, דיני הטבילה עצמה והברכות, טבילת כלים בשבת וטבילת כלים חשמליים.

ואילו החלק השני עוסק בסוגיית ישראל שנתן מתכת לאומן גוי לעשות לו כלי, האם הכלי ייחשב לשל הגוי וצריך טבילה או לאו.

החלק השני הוא עיקר החידוש והבשורה של זה הספר, ובו ניתן מענה ופתרון הלכתי מיוחד, אשר דרכו ניתן לפטור את הכלים מן הטבילה באופן של לכתחילה. רבנים ומורי הוראה עמלו על מציאת הפתרון, ודאגו לדקדק ולצאת ידי חובת כל הדעות. באמצעות כתיבת חוזה מוסכם ועשיית אי אלו קניינים הנדרשים, הסחורה נפטרת מן הטבילה ומעמידה את הכלי ברשות הישראל באופן מוחלט ובלעדי לאורך כל תהליך ייצור הכלי, כך שהכלי נחשב לשל הישראל ואינו צריך טבילה.

אפשר להקליק כאן כדי לעיין בספר בלבד.

כל הזכויות שמורות שמורות ע”פ דת תוה”ק וע”פ החוק הבינלאומי ואין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מספר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני ספר זה, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמוציא לאור.

Copyright © All rights reserved

חלק מהמפעלים שקיבלו את תעודת הכשרות שלנו

בדיקת תוקף התעודות

מענה יישלח עד 24 שעות לדוא"ל שהוזן

צור קשר

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה,
מלאו את פרטיכם ונציג מערכת הכשרות יצור אתכם קשר בהקדם.

:המשרדים שלנו

:ארצות הברית

1019 lincoln pl. brooklyn, new york. USA.

:ישראל

12 chatam sofer st. bnei brak, Israel.

:סין

中国广东省广州市越秀区华侨新村和平路31号

Copyright 2024 © KGC Kosher